อ่าวพังงา + พายเรือแคนู+เกาะไข่ เรือสปีดโบ้ท

     ทัวร์ อ่าวพังงา + พายแคนู + เกาะไข่ แบบเต็มวัน (Premium)

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงามีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 250,000 ไร่ หรือ 400 ตารางกิโลเมตรมีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอเมือง อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา    เป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่งทะเล
\
   มีความงดงามของทิวทัศน์ ชายฝั่ง และทิวทัศน์เหนือผิวน้ำ อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าชายเลน ประกอบด้วยเกาะทางด้านทิศตะวันออของเกาะภูเก็ตประมาณ 40 เกาะ และเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม

 


 เช่น เกาะพนัก เกาะห้อง เขาพิงกัน เขาตะปู ถ้ำลอด รวมทั้งหาดทรายสวยงาม อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงามีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 250,000 ไร่ หรือ 400 ตารางกิโลเมตร

                   


                                                                                                                 รายละเอียดโปรแกรม

 
  07.00-08.00 : รถรับจากที่พัก มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ
  08.30 : เดินทางถึงท่าเรือ, มีบริการน้ำดื่ม, ชา, กาแฟ
  09.30 : ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่อ่าวพังงา ด้วยเรือ Speed Boat
  10.00 : เดินทางถึงเกาะพนัก ชมความงามของอ่าว และภูเขาหินที่สวยงามแปลกตา
  10.40 : ชมเขาพิงกัน และเขาตะปู (James Bond Island), ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ James Bond 007 “The man with the golden gun”
  12.00 : รับประทานอาหารกลางวันที่กาะปันหยี “หมู่บ้านกลางทะเล”
  13.30 : ออกเดินทางจากเกาะปันยี, พายเรือแคนูที่เกาะห้อง ชมความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงาม 
  14.30 : เดินทางมายังเกาะไข่/เล่นน้ำ, ดำผิวน้ำชมแนว ปะการังที่มีความงดงามและปลาสวยงามนานาชนิด หรือเลือกพักผ่อนบนทรายขาวละเอียด
  17.00 : เดินทางมาถึงท่าเรือ และส่งท่านกลับที่พักทัวร์นี้รวม :
 


รถรับ-ส่ง, มัคคุเทศก์นำเที่ยว , อาหารกลางวัน, เครื่องดื่มและผลไม้, เรือแคนู, ค่าอุทยาน, ประกันภัยนักท่องเที่ยว

 

***Special Promotion***

 
       ราคาต่อท่าน              ผู้ใหญ่ 1,600 บาท          เด็ก (อายุ4-11ปี) 1,200 บาท            เด็ก (อายุ1-3ปี)  ฟรี  

 

    แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล