ซิตี้ทัวร์ เมืองภูเก็ต 6 ชม.

                                           เที่ยวภูเก็ต ซิตี้ทัวร์ เที่ยวรอบเมืองภูเก็ต..6 ชม.


                                       รับท่านจากโรงแรมที่พัก หรือ สนามบิน


                  
           

                                                                 
  « รายละเอียดโปรแกรม »

 
 • ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอีกมุมหนึ่ง คือ จุดชมวิว 3 หาด ประกอบด้วย หาดกะตะน้อย หาดกะตะใหญ่ และหาดกะรน  เป็นมุมหนึ่งของนักท่องเที่ยว
  ให้ความสนใจ
 • นำท่านชมทิวทัศน์ ณ แหลมพรมเทพ  ซึ่งเป็นจุดที่นิยมอันดับหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต จุดนี้มองไปจะเห็นเกาะต่างๆ เช่น เกาะแก้วใหญ่ เกาะเล็ก ซึ่งเป็นที่ประดิษฐ์สถานรอยพระพุทธบาท จำลองของพระพุทธเจ้าในอดีตกาล
 • ระหว่างจะผ่านหาดในหาน และกังหันพลังลม จัดทำเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังลม
 • และท่านจะผ่านหาดยะนุ้ยเป็นหาดส่วนตัวสงบเงียบ
 • เรานำท่านเดินทางต่อผ่านหาดราไวย์ เป็นมุมพักผ่อนของคนท่องถิ่นและนักท่องเที่ยวทัวร์ภูเก็ต 
 • ผ่านพิพิธภัณฑ์เปลือกหอย เป็นแหล่งรวมเปลือกหอยที่หายากทั่วโลก เช่น หอยหัวใจ หอยพิการ
 • นำท่านไปชมพระใหญ่ (พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี)อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ต บนยอดเขามีพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ ประดับผิวด้วยหินอ่อนหยกขาว บริเวณฐานพระเป็นจุดชมวิว 360 องศา สามารถมองเห็นได้รอบภูเก็ต
 • จากนั้นนำท่านนมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
 • นำท่านชมโรงงานเม็ดมะม่วงหิมพาน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในอดีต นำเมล็ดพันธ์มาจกประเทศมาเลเซีย คอซิมบื้ และกรรมวิธีการผลิตเม็ดมะม่วงซึ่ง
  เป็นสินค้ายอดนิยม มีรสชาติต่างๆ 
  และผลิต น้ำแคชชูวี (ทำมาจากผลของเม็ดมะม่วงหิมพาน อุดมไปด้วยวิตามินซีสูง) 
 • ต่อจากนั้นนำท่านไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตมุกชื่อดังอีกแห่งในภูเก็ต 
 • ไปเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ต ตึกเก่า เป็นศิลปะผสมระหว่างชาวจีนและชาวโปรตุเกต มีชื่อเรียกกันว่า ศิลปะแบบชิโนโปรตุกีส
 • หลังจากนั้นนำท่าน  ชมจุดชมเมืองภูเก็ต”จุดชมวิวเขารัง” ท่านสามารถมองเห็นวิวตัวเมืองภูเก็ตอันสวยงามเช่น  อ่าวมะขาม อ่าวฉลอง ตัวเมืองภูเก็ตทั้งหมด
 • นำส่งท่านกลับที่พัก โดยสวัสดิภาพ 

    

 

 *  ระยะเวลาทำทัวร์ 6 ชั่วโมง

 • เกินจาก 6 ชั่วโมงคิด ราคาเพิ่ม 300 บาท /ชั่วโมง
 • ส่งสนามบินคิดเพิ่ม 500 บาท


  ราคานี้รวม

 1. รถตู้ปรับอากาศ VIP 
 2. คนขับที่มีประสบการณ์ ควบคุมการขับขี่ ด้วย GPS 
 3. น้ำมันรถ


 

**พิเศษ ** สำหรับคนไทยเท่านั้น ราคา 2,200  บาท/ คัน โดยสารได้ไม่เกิน 10 ท่าน


 

    แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล