ทะเลแหวก+4 เกาะ โดยเรือใหญ่+สปีดโบ้ท

    ทัวร์วันเดียว: ทะเลแหวกกระบี่ 4 เกาะ จากภูเก็ต โดยเรือใหญ่+สปีดโบ้ท

กระบี่ เมืองชายทะเลในฝันงดงามด้วยหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ปะการังสวย ถ้ำโตรกชะโงกผา และหมู่เกาะน้อยใหญ่ กว่า ๑๓๐ เกาะ รวมกันเป็นมนต์เสน่ห์ที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ที่มาเยือน กระบี่เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๘๑๔ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๔,๗๐๘ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ภูเขา ที่ดอน ที่ราบ หมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า ๑๓๐ เกาะ อุดมไปด้วย ป่าชายเลน

                       


ตัวเมืองกระบี่มีแม่น้ำยาวประมาณ ๕ กิโลเมตร ไหล ผ่านลงสู่ทะเลอันดามันที่ตําบลปากน้ำ นอกจากนี้ยังมีคลองปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาที่สูง ที่สุดในจังหวัดกระบี่ คือ เทือกเขาพนมเบญจา จากหลักฐานทาง โบราณคดีสันนิษฐานได้ว่าบริเวณเมืองกระบี่เคยเป็นแหล่งชุมชน โบราณที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยัง มีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับชื่อเมืองกระบี่ว่าอาจมาจากความหมายที่ แปลว่าดาบ เนื่องจากมีตํานานเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับการขุดพบ มีดดาบโบราณก่อนที่จะสร้างเมือง

                    

ทะเลแหวก แหวกทุกวันตามการขึ้นลงของระดับน้ำทะเล แต่จะแหวกคนละเวลากัน โดยทางไกด์จะสลับตารางการท่องเที่ยวหน้าหลังให้ เพื่อให้ท่านได้ชมทะเลแหวก

รายละเอียดโปรแกรม

 
  07.00 น. รถตู้รับจากโรงแรมที่พักสู่ท่าเทียบเรือรัษฏา
  08.15 น เดินทางถึงท่าเรือรัษฎา จ.ภูเก็ต เช็คอิน – ลงเรือเฟอร์รี่
  08.30 น ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ มุ่งหน้าสู่กระบี่ นั่งเรือชมทัศนียภาพทะเลอันดามัน
  10.20 น เดินทางถึงท่าเทียบเรือหาดนพรัตน์ธารา จ.กระบี่ เปลี่ยนลงเรือสปีดโบ้ท
  10.30 น เชิญท่านเล่นน้ำ ถ่ายภาพบริเวณอ่าวไร่เลย์ และชมหาดถ้ำพระนางได้ตามอิสระ
  11.40 น รับประทานอาหารเที่ยงแบบไทยบุฟเฟ่ต์ บนเกาะไก่
  12.50 น ดำน้ำสน็อกเกิ้ล ชมฝูงปลา บริเวณเกาะไก่
  13.30 น. เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศอันแสนสบายบริเวณทะเลแหวก หรือแนวสันทรายสีขาวที่ทอดยาวเชื่อม 3 เกาะ คือเกาะทับ เกาะหม้อ เกาะไก่ อันเกิดจากการลดของระดับน้ำทะเลในแต่ละวันเชิญท่านเต็มอิ่มกับการเล่นน้ำใสกิ๊ง ตามแนวชายหาดสีขาว ชมฝูงปลาได้ตามอัธยาศัย
  14.20 น. เดินทางถึงเกาะปอดะ เชิญท่านพักผ่อนริมหาด เล่นน้ำได้ตามอิสระ
  15.20 น ออกจากเกาะปอดะ เปลี่ยนลงเรือเฟอร์รี่
  15.30 น. เรือเฟอร์รี่ออกเดินทาง มุ่งหน้ากลับภูเก็ต
  17.20 น. ถึงท่าเรือรัษฎา จ.ภูเก็ต รอรถรับท่านกลับที่พัก
  18.30 น.รถส่งท่านถึงที่พัก โดยสวัสดิภาพ


ทัวร์นี้รวม:

* รถรับ-ส่ง จากโรงแรมที่พัก ไปท่าเทียบเรือ / อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์/ เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkeling (หน้ากาก + ท่อหายใจ) ผลไม้ เครื่องดื่ม
น้ำดื่ม/ 
 มัคคุเทศก์นำเที่ยว/ 
 ประกันอุบัติเหตุ


***Special Promotion***

 
      ราคา            ผู้ใหญ่ 2,100 บาท         เด็ก (อายุ4-11ปี) 1,500 บาท       เด็ก (อายุ1-3ปี) ฟรี   

 

    แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล