ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน

       ทัวร์วันเดียว :เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย Private Tour  

ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน 1 วัน (เขื่อนรัชชประภา) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรือทัวร์แบบส่วนตัว เที่ยวชมบรรยากาศกุ้ยหลินเมืองไทยแบบ 1 วันเต็ม นั่งเรือหางยาว ทำกิจกรรมทางน้ำ ให้อาหารปลา ไปเช้า-เย็นกลับ สัมผัสกับกุ้ยห
ลินเมืองไทยธรรมชาติบนผืนน้ำสีเขียวที่สมบูรณ์ เดินทางปลอดภัย บริษัททัวร์จดทะเบียน มีประกันภัยตลอดการเดินทาง 

             
              โปรแกรมทัวร์       

  08.00 น. รับลูกค้าจากโรงแรมที่พักในภูเก็ต มาถึงเขื่อนเชี่ยวหลาน ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.
   09.20 น.เตรียมสัมภาระของทุกท่านลงเรือ 
   09.20 น.เริ่มออกเดินทางโดยเรือหางยาว เพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ ที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาหินปูน ของเขื่อนรัชชประภา โดยนำท่านทัวร์ไปยังสถานที่สำคัญกุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามเกลอ) ลักษณะเด่น เป็นภูเขาหินปูนทรงแหลม 3 ลูกตั้งเรียงกัน ตั้งสง่าอยู่บนผืนน้ำสีเขียวมรกตอันงดงาม ก่อนที่เขื่อนแห่งนี้จะถูกสร้าง บริเวณแถบนี้ใต้น้ำเคยเป็นวัดและสุสาน 
  13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ แพรีสอร์ทตามอัธยาศัย หลังจากนั้นสามารถทำกิจกรรม เช่น ลงเล่นน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน พายเรือคายัค หรือนั่งพักผ่อนชิลๆ ชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบตัว 
  14.00 น.เดินทางกลับด้วยเรือหางยาว จนถึงท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน
  15.00 ระหว่างทางเราแวะจอดที่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง)  จะต้องไม่พลาดมาชมความงามของวัดบางโทง ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาที่สำคัญของพุทธนิกชนชาวใต้ 
  15.45 น. ขึ้นรถเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
  17.30  น. ถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ        
                                                      

 ทัวร์นี้รวม:

* รถตู้รับ -ส่ง Private จากโรงแรมที่พัก
* อาหารเที่ยง

* เรือหางยาว Private
* ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ
* เสื้อชูชีพ

* ประกันภัยนักท่องเที่ยว

 
     ราคาต่อท่าน          ผู้ใหญ่ 1,650 บาท            เด็ก (อายุ4-11ปี) 1,250 บาท        เด็ก (อายุ1-3ปี) ฟรี     

 

 


** ทัวร์นี้ รับจองขั้นต่ำ 4 ท่านขึ้นไปค่ะ

    แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล