ทัวร์เกาะราชา สปีดโบ้ท

                          ทัวร์แบบเต็มวัน: เกาะราชา โดยเรือสปีดโบ้ท
เกาะราชาใหญ่ หรือ เรียกเฉยๆว่า เกาะราชา.... เกาะราชา มีหาดทรายขาวสะอาด  มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลของเกาะราชาใสสะอาดสีฟ้า สวยงามมา

เกาะราชา ห่างจาก ภูเก็ตประมาณ 15 กิโลเมตร 
เกาะราชา มีทั้งหมด 3 อ่าว ได้แก่ อ่าวตะวันตก หรือหาดปะตก ,อ่าวสยาม และอ่าวทือ   จุดดำน้ำของเกาะราชามีทั้งหมด 3 จุด คือ อ่าวคอนแค,อ่าวหลา(จุดดำน้ำที่สวยที่สุด),และอ่าวสยาม  ปัจจุบันเกาะราชา ได้กลายเป็น แหล่งดำน้ำ ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในทะเลอันดามัน เพราะน้ำทะเลรอบเกาะใสตลอดทั้งปี บริเวณเกาะราชา มีปะการัง ที่มีความ สวยงามและสัตว์น้ำต่างๆ ที่หายากต่างจากจุดดำน้ำอื่นๆ เช่น ปะการังเขากวาง และปะการังสกุลแข็งชนิดต่างๆ ปลาไหลทะเล ปลากระเบน ปลาปักเป้า ปลาหมึกยักษ     

 
    

การเดินทางท่องเที่ยวรอบอ่าวต่างๆ บนเกาะราชา เที่ยวสะดวกมาก เพราะมีเส้นทางเดินเท้าเที่ยวชมธรรมชาติได้รอบเกาะใช้เวลา ประมาณครึ่งวัน ก็สามารถเที่ยวได้รอบเกาะราชาโดยหากมาเทีี่ยวในช่วงไฮซีซั่น(พ.ย.-เม.ย.)  เริ่มจากอ่าวปะตก เดินๆไปเรื่อยๆผ่านอ่าวสยาม จากอ่าวสยามไปอ่าวทือ ที่อ่าวทือในตอนเช้ามีจุดชมวิว พระอาทิตย์ขึ้น ที่สวยงามสามารถมองเห็นเกาะพีพี ได้จากอ่าวทือก็ต่อไป ยังอ่าวขอนแค และจากอ่าวขอนแคก็ มาบรรจบที่อ่าวปะตกกิจกรรมที่น่าสนใจบนเกาะราชา ดำน้ำตื้น สนอคเกอร์ สวยมาก พอๆกับ เกาะเต่า หรือสุรินทร์ หรือสิมิลัน  เดินเที่ยวรอบเกาะ มีจุดชมวิวสวยบนเกาะราชาหลายจุดทีเดียว 

                                                                       

                                                                                       รายละเอียดโปรแกรม

 
 • 08.00  รับจากที่พักในภูเก็ต
 • 09.00  เรือออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ เกาะราชา
 • 10.00  เรือถึงเกาะรายา ดำผิวน้ำที่ อ่าวปะตก  หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 11.00  เรือออกเดินทางไปอ่าวสยาม นำท่านไปดำน้ำ สัมผัสฝูงปลาสวยงามแหวกว่ายอยู่กับท่านเล่นน้ำ Snorkelling12.30  รับประทานอาหารกลางวัน 
  • ดำน้ำ ที่อ่าวคอนแค แหล่งปะการัง น้ำใส เขียวมรกต และ ฝูงปลาสวยงามนาๆ ชนิด
  • เรือกลับถึงอ่าวปะตก            
 • 13.30  หลังรับประทานอาหาร มีเวลาให้ท่านได้ผ่อนคลาย พักผ่อนตามอัธยาศัย บนชายหาด ที่ขาวสะอาด
 • 15.30  เรือเดินทางกลับจากเกาะรายา 
 • 16.00  เดินทางถึงท่าเรือ 
 • 16.20  นำท่านกลับถึงโรงแรมโดยสวัสดิภาพ

 

ทัวร์นี้รวม:


 1. รถรับ - ส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมือง ภูเก็ตหาดป่าตองหาดกะตะ-กะรน) นอกเหนือจากนี้ คิดเพิ่ม คันละ 1,600 บาท
 2. อาหารกลางวัน 
 3. ผลไม้ เครื่องดื่ม
 4. อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling หน้ากาก ท่อหายใจ 
 5. มัคคุเทศก์นำเที่ยวทะเลภูเก็ต 
 6. เสื้อชูชีพ 
 7. ประกันภัยอุบัติเหตุ 

***Special Promotion***

 
    ราคาต่อท่าน            ผู้ใหญ่  1,000 บาท          เด็ก (อายุ4-11ปี)  850 บาท         เด็ก (อายุ1-3ปี)  ฟรี    

 

    แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล