ทัวร์อ่าวพังงา-เกาะปันหยี โดยเรือหางยาว

        ทัวร์วันเดียว: อ่าวพังงา + วัดถ้ำสุวรรณคูหา + เกาะปันหยี 
     + เขาตาปู โดยเรือหางยาว
( Private Tour) 

ทัวร์นี้เป็นทัวร์เที่ยว แบบเหมาลำ Private Group ให้บริการตั้งแต่มีรถตู้ไปรับกลุ่มของท่านที่โรงแรม จากนั้นเดินทางไปท่าเรือกระโสมจังหวัดพังงา...ระหว่างทางแวะไหว้พระที่วัดสุวรรณคูหา เป็นวัดในถ้ำ
พอถึงท่าเรือกระโสม.ท่านจะได้ขึ้นเรือหางยาวเพื่อนำท่านเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
เรือจะพาท่านชมป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศ เขาหินปูนน้อยใหญ่รูปทรงต่างๆ และแวะเกาะพนัก เกาะตาปู หรือเกาะเจมส์บอนด์ แล้วจึงพาท่านไปรับประทานอาหารที่เกาะปันหยีชุมชนหมู่บ้านลอยน้ำ เยี่ยมชมสนามฟุตบอลกลางทะเล แล้วจึงเดินทางกลับไปท่าเรือกระโสมเพื่อขึ้นรถตู้กลับโรงแรมที่พักในภูเก็ตโดยสวัสดิภาพ

                      

          ** รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ **

 

  07.00  - รถตู้ปรับอากาศรับท่านจากโรงแรม เดินสู่จังหวัดพังงา
  08.15 - เดินทางจากภูเก็ตสู่จังหวัดพังงา
 10.00 - แวะชมวัดถ้ำสุวรรณคูหา จ.พังงา นมัสการพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่ภายในถ้ำ ชมฝูงลิงป่าและให้อาหารลิง 
 10.30 - เดินทางถึงท่าเรือกระโสม จ.พังงา ล่องเรือหางยาว ชมวิถีชีวิตของเหล่าสัตว์น้ำในป่าพรุ และป่าโกงกาง นั่งเรือลอดถ้ำลอดและชมถ้ำไวกิ้ง ที่มีประติมากรรมภาพเขียนโบราณบนภูเขาหิน ท่านจะจะไปชมหินงอกหินห้อยที่มีความสวยงาม

 11.00  - เรือเทียบหาดเขาตะปู เขาพิงกัน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ James Bond 007 อันเลื่องชื่อเชิญท่านเดินเที่ยวชมบรรยากาศ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
 12.00  - รับประทานอาหารกลางวันแบบเซ็ตเมนู Set Menu ณ ร้านอาหารบนเกาะปันหยี หลังรับประทานอาหารเสร็จ เชิญท่านเดินเที่ยวชมสนามฟุตบอลลอยน้ำและวิถีชีวิตของหมู่บ้านชาวประมง
 14.00  - เดินทางกลับ

 14.30  - ถึงท่าเรือกระโสม จ.พังงา รถรอรับท่านกลับ
 15.00  - แวะเลือกซื้อของฝากพื้นเมือง อาทิ เม็ดมะม่วงหิมพานต์, น้ำพริกกุ้งเสียบ, เครื่องประดับมุก ฯลฯ
 16.30  - รถส่งท่านถึงที่พัก โดยสวัสดิภาพ

 

ทัวร์นี้รวม: 


* รถรับ-ส่งPrivate Air-con Minivan จากที่พักไปท่าเทียบเรือ* อาหารกลางวันบนเกาะปันหยี* เสื้อชูชีพ
* ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม* มัคคุเทศก์นำเที่ยว* ประกันอุบัติเหตุ


***Special Promotion***

 
      ราคา           ผู้ใหญ่ (อายุ12+) 1,600 บาท         เด็ก (อายุ4-11ปี) 1,000 บาท       เด็ก (อายุ1-3ปี) ฟรี  

 

 ** ทัวร์นี้ รับจองขั้นต่ำ 4 ท่านขึ้นไปค่ะ

    แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล