ทัวร์อ่าวพังงา-พายเรือแคนู-เรือใหญ่

   ทัวร์อ่าวพังงา + พายแคนู +ละวะไอแลนด์ เรือใหญ่

อ่าวพังงา เป็นอ่าวที่มีเกาะมากมายและตามเกาะต่างจะมีหินงอกหินย้อย ซึ่งเป็นที่แปลกประหลาดของธรรมชาติ อ่าวพังงาจะมีเกาะพนัก,เกาะห้องมีน้ำ

ทะเลที่สงบ ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับอ่าวพังงา เกาะพนัก เป็นเกาะที่สวยงาม มีถ้ำหินงอก หินย้อย และมีแอ่งน้ำตกขนาดเล็กเป็นชั้น ๆ ลดหลั่นกันอยูถ้ำด้วย เกาะห้อง เป็นภูเขาเล็กใหญ่สลับซับซ้อน เมื่อแล่นเรือเข้าไประหว่างเกาะ มองโดยรอบเหมือนอยู่ในห้องโถงใหญ่ที่มีประตู 2 บาน

                                
                                                    
                                                รายละเอียดโปรแกรม

 
 07.30  - รถตู้รับท่านจากโรงแรมที่พัก

 09.00  - เดินทางถึงท่าเรืออ่าวปอ จ.พังงา ออกเดินทางด้วยเรือใหญ่ ( Big Boat ) ชมวิวอ่าวพังงาและนกอินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในแถบนี้ ลงเรือแคนนู ลอดถ้ำชมความงามของเกาะพนัก นั่งเรือลอดถ้ำค้างคาว ( เรือ CANOE นั่งได้ลำละ2 ท่าน มีคนพายให้ทุกลำ )ออกเดินทางต่อ ลงเรือหางยาวเทียบชายหาด ชมเขาตะปู เขาพิงกัน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ James Bond 007 อันเลื่องชื่อ เชิญท่านเดินเที่ยวชมบรรยากาศ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

 12.00  - รับประทานอาหารกลางวันแบบไทยบุฟเฟ่ต์ บนเรือ ล่องเรือมุ่งหน้าสู่เกาะห้อง
หลังจากรับประทานอาหารสนุกกับการ พายแคนนูชมเกาะห้องลากูน อันสวยงาม ชมหินหมา Scooby-Doo และภาพเขียนโบราณตามผนังถ้ำ...เดินทางถึงอ่าวละวะ Lawa Bay เรือจอดสแตนบายด์ให้ท่านพักผ่อนหย่อนใจ เชิญท่านเล่นน้ำ หรือหัดพายเรือแคนนูได้ตามอัธยาศัย

16.05 - เรือเดินทางกลับภูเก็ต

16.30  - เรือกลับถึงท่าเรืออ่าวปอ รถส่งกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

ทัวร์นี้รวม:


* รถรับ-ส่ง จากโรงแรมที่พัก ไปท่าเทียบเรือ * อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ 
* เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ) * ผลไม้เครื่องดื่ม น้ำดื่ม* มัคคุเทศก์นำเที่ยว * ประกันอุบัติเหตุ


หมายเหตุ :  

ทุกทัวร์ทะเลภูเก็ต โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน***Special Promotion***

 
     ราคา       ผู้ใหญ่ (อายุ12+) 1,400 บาท  เด็ก (อายุ4-11ปี) 900 บาท     เด็ก (อายุ1-3ปี) ฟรี   

 

    แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล