ทัวร์อ่าวพังงา-พายเรือแคนู-เรือสปีดโบ้ท

   ทัวร์วันเดียว: อ่าวพังงา +เขาตะปู +พายแคนู+เกาะนาคา เรือสปีดโบ๊ท

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ครอบคลุมพื้นที่อำาเภอ เมืองพังงา อำาเภอตะกั่วทุ่ง และอำาเภอเกาะยาวพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลและเกาะ มีเขาหินปูนร่างต่างๆ อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าชายเลน ได้รับการ ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔


                

เขาตาปู หรือ เขาตะปู หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เกาะ เจมส์บอนด์” มีลักษณะแท่งหินคล้ายตะปูตอกลึกลง ในทะเล โดยห้ามไม่ให้ นักท่องเที่ยวเข้าไปชมใกล้ ๆ โดยเด็ดขาด เนื่องจากส่วนที่จมอยู่ใต้ทะเลได้ถูกน้ำทะเลกัดเซาะเป็นเวลานาน จึงสึกกร่อนและมีขนาด เล็กกว่าส่วนบนมาก
เกาะพนัก เป็นเกาะที่สวยงาม มีถ้ำและน้ำตกขนาดเล็ก ภายในถ้ำเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปพายเรือแคนู ชมหินงอกหินย้อย
เกาะปันหยี
 
เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเล็ก ๆ กลาง ทะเล ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีที่ราบเชิงเขา ประมาณ ๑ ไร่ สำาหรับมัสยิดและกุโบร์(สุสาน) มีบ้านเรือนประมาณ ๒๐๐ หลังคาเรือน และมีการ สร้างสนามฟุตบอลลอน้ำเป็นลานกีฬา ชุมชนประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก มีร้านขายอาหาร และขายของที่ระลึก เช่น ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย ผ้าบาติก น้ำพริกกุ้งเสียบ กะปิ เป็นต้น

 

                                                                             รายละเอียดโปรแกรม

 
 07.30 - รถตู้รับท่านจากที่พักหลับจากรับประท่านอาหารเช้าที่โรงเรียบร้อย
 08.30 - เดินทางถึงท่าเรือ ก่อนลงเรือเรามีชา กาแฟ บริการก่อนออกเดินทาง
 09.30 - ออกเดินทางด้วยเรือสปีดโบ้ท มุ่งหน้าสู่ จ.พังงา
 10.15 - ชมวิวเกาะพนัก ภูเขาหินปูน ในอ่าวพังงา
 10.35 - เดินทางถึงเกาะห้อง จ.พังงา ลงเรือแคนนู ลอดถ้ำชมความงามของเกาะห้องลากูนอันสวยงามชมหินหมา Scooby-Doo และภาพเขียนโบราณตามผนังถ้ำ  พายเรือ Canoe  (มีคนพายให้นั่งค่ะ)
 11.20 - กลับขึ้นเรือสปีดโบ้ท ออกเดินทางต่อ
 11.30 - เรือเทียบหาดเขาตะปู เขาพิงกัน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ James Bond 007 อันเลื่องชื่อเชิญท่านเดินเที่ยวชมบรรยากาศ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
 12.15 - เดินทางต่อ มุ่งหน้าสู่เกาะปันหยี
 12.30  - เดินทางถึงเกาะปันหยี ไกด์นำเที่ยวชมสนามฟุตบอลลอยน้ำและวิถีชีวิต บนหมู่บ้านชาวประมงลอยน้ำ
 12.45  - รับประทานอาหารกลางวันแบบไทยบุฟเฟ่ต์ ณ ร้านอาหารบนเกาะปันหยี
 14.30 - ออกเดินทางต่อ มุ่งหน้าสู่เกาะนาคา หรือเกาะรังใหญ๋
 ซึ่งเกาะนี้เป็นที่เพาะเลี้ยงมุกน้ำเค็มหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต จะเลือกว่ายน้ำ หรือพักผ่อนบนชายหาดที่สวยๆ พื้นน้ำใสๆตามอัธยาศัย
16.15 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือ และเดินทางกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

 
ทัวร์นี้รวม:

* รถรับ-ส่ง จากโรงแรมที่พัก ไปท่าเทียบเรือ* อาหารกลางวันบนเกาะปันหยี* เสื้อชูชีพ* กิจกรรมพายเรือแคนู* ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม* มัคคุเทศก์นำเที่ยว ไทย/อังกฤษ* ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว

หมายเหตุ 
ทุกทัวร์ทะเลภูเก็ต โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน
***Special Promotion***

 

         ราคา       

      ผู้ใหญ่(อายุ12+) 1,600 บาท

       เด็ก (อายุ4-11ปี) 1,200 บาท  

        เด็ก (อายุ1-3ปี) ฟรี  

    แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล